poniedziałek, 25 listopada 2013

Twórcy Kultury Śląskiej


W dniu 23 listopada 2013 r. odbył się wernisaż wystawy 
"Twórcy Kultury Śląskiej" 
oraz promocja kalendarza. 
Wśród portretowanych twórców na kartach kalendarza na 2014 rok znaleźli się: 

Grażyna Bułka - aktorka
Zenon Dyrszka - grafik 
Karo Glazer - wokalistka jazzowa
Edward Inglot - artysta malarz
Andrzej Koniakowski - artysta fotografik
Bernard Krawczyk - aktor
Krzysztof Mazik - mecenas sztuki
Bogdan Mizerski muzyk
Werner Lubos - artysta malarz
Barbara Lubos - aktorka
Józef Skrzek - muzyk
Erwin Sówka - malarz nieprofesjonalny
Jan Szmatloch - grafik
Stanisław Zając

Wystawę  można oglądać w Centrum Kultury Ślaskiej w Nakle Ślaskim do 7 stycznia 2014r., również tam można nabyć kalendarz.
 Serdecznie dziękujemy wszystkim za przybycie na wernisaż, twórcom za udział w sesjach i inspirujące rozmowy,
autorzy kalendarza 
Krzysztof Miller i Marek Wesołowski

relacja fotograficzna: 
Marzena Szala-Wesołowska,
Marek Wesołowski