czwartek, 28 lutego 2013

CHEMIGRAMY


CHEMIGRAMY
czyli rozszerzanie Wszechświata
-chemiczna poezja obrazu,
pomimo istnienia brzydoty 
piękno jest wszechobecne...